Poznámka k prekladu: .Poznámka k prekladu: Teraz uplynulo sedem rokov, čo sme sa museli rozlúčiť s doktorom Hamerom. Pôvodný jazyk tejto webovej stránky je nemčina. Všetky ostatné jazyky sú strojovo preložené. Nájdete tu komplexné znalosti Germanische Heilkunde® v 77 jazykoch s presnosťou strojového prekladu cca 99%. Keďže ručné preklady Dr. Hamerove práce napredujú pomaly, aj tak sme sa rozhodli sprístupniť strojové preklady online. Sme presvedčení, že je dôležitejšie poskytnúť svetu 99 % správne preložených vedomostí založených na vedomostiach, než ich obmedzovať na čisto hypotézy založené na poznatkoch konvenčnej medicíny a nechať germánsku medicínu neobjavenú. V časoch rýchlych strojových prekladov nesmie prelom germánskej medicíny zlyhať vďaka dokonalosti! Germánska medicína nebola dokonalá okamžite, ale skôr bola dokončená v priebehu desaťročí. Radi by sme dali túto príležitosť aj iným krajinám.

Srdečne vás pozývame podporiť nás pri korektúrach. Aby ste to dosiahli, mali by ste ovládať jazyk, ktorý chcete opraviť, ako svoj rodný jazyk, ovládať nemčinu ako druhý jazyk alebo ako svoj rodný jazyk a minimálne 2 roky intenzívne študovať germánsku medicínu. V prípade záujmu nás kontaktujte na: support@conflictolyse.de


Obsah tejto kategórie je 1:1 z www.germanische-neue-medizin.de prijatý

Germánska medicína®

Germánska nová medicína je vedecký liek, ktorý zahŕňa celú medicínu.

Vychádza z 5 empiricky objavených biologických zákonov prírody, ktoré platia pre každý jeden prípad takzvanej choroby u ľudí, zvierat a rastlín a dokonca aj u jednobunkových živých bytostí – teda pre celý kozmos.

Nevyžaduje žiadne dogmy, žiadne hypotézy alebo takzvané štatistické pravdepodobnosti. Je to jasné a logické samo o sebe a ľahko pochopiteľné a zrozumiteľné pre každého človeka s normálnou inteligenciou.

Týka sa to všetkých takzvaných chorôb – všetkých, ktoré existujú, pretože všetky sa nimi riadia 5 biologických zákonov prírodyt.j. sú len časťami normálne dvojfázového „zmysluplného biologického špeciálneho programu prírody“ (SBS).

Stalo sa tak 8. a 9. septembra 1998 na univerzite Trnava (Slovensko) preukázané a úradne overené!

Spúšťačom každej takzvanej choroby je vždy biologický konflikt, vysoko dramatický šokový zážitok – DHS zmienil.

© “Amici di Dirk” – Ediciones de la Nueva Medicina Španielsko, www.amici-di-dirk.com